Quy Trình Đặt Cược

Chúng tôi chấp nhận cược đặt cho các trò chơi, thể thao và các sự kiện khác được quảng cáo trên (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị theo thời gian. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc cá cược nhà cái có liên quan áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và với các Điều khoản và điều kiện này. Nếu xảy ra lỗi hoặc lỗi hiển thị hoặc người tham gia không chính xác được trích dẫn cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược được đặt cho sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống chơi trò chơi W88VNN, W88VNN có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và/ hoặc tất cả các cược đã đặt.

Không tuân theo bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và điều kiện này, W88VNN có quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ cược nào được đặt mà không cung cấp bất kỳ lý do nào.

Chúng tôi chỉ chấp nhận các cược được thực hiện qua internet và/ hoặc Thiết bị tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này. Cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua đường bưu điện, email, fax hoặc hình thức khác) và nơi nhận được sẽ bị vô hiệu bất kể kết quả.

W88VNN có quyền đình chỉ và đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu W88VNN tin rằng Thành viên đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc bất kỳ quy tắc hiện hành nào khác hoặc đã có hành động gian lận, tìm kiếm tiền thưởng, hack, tấn công, thao túng hoặc làm tổn hại tinh thần cá cược bình thường. Bất kỳ khoản tiền thắng và hoặc chi trả bao gồm số dư trong tài khoản sẽ được coi là bị tịch thu và không hợp lệ. Thành viên thừa nhận rằng W88VNN không phải thông báo trước cho Thành viên về bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

Mọi hình thức “đặt cược bất thường” bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc “bot” trên Internet sẽ là HỦY mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo của các thành viên hoặc sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

Theo các quy định khác trong tài liệu này, các cược sẽ được đặt hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của Thành viên đã được nhập chính xác, luôn luôn có đủ tiền trong tài khoản của Thành viên.

Thành viên có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ điều nào sau đây (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào):

  • Tên của Thành viên;
  • Số tài khoản của Thành viên;
  • Tên người dùng và mật khẩu của Thành viên; bất kể việc sử dụng đã nói ở trên có được Thành viên cho phép hay không.

Trách nhiệm duy nhất của Thành viên là đảm bảo rằng các chi tiết đặt cược của Thành viên là chính xác. Theo các quy định khác trong tài liệu này, một khi các cược của Thành viên đã được đặt và sự chấp nhận của chúng được chúng tôi xác nhận, chúng không được hủy bỏ, thu hồi hoặc thay đổi và sẽ được coi là bằng chứng thuyết phục đối với các cược mà Thành viên đã đặt.

Xin lưu ý rằng tất cả các cược được ghi vào và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch của W88VNN là bằng chứng thuyết phục cho tất cả các giao dịch và thời điểm giao dịch được đặt.

Theo các quy định khác trong tài liệu này, các cược sẽ được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi W88VNN khi ID giao dịch được hiển thị trên màn hình của Thành viên và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của Thành viên.

Cược sẽ không được chấp nhận sau khi trận đấu và/ hoặc sự kiện bắt đầu và kết quả cược được biết trước tại thời điểm đặt cược của Thành viên. Nếu bất kỳ cược nào được chấp nhận sau khi trận đấu/ sự kiện đã bắt đầu mà kết quả của nó được biết trước, thì W88VNN có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đó mà không cần tham khảo Thành viên. Chấp nhận bất kỳ cược đặt hoặc bất kỳ phần nào của nó sẽ theo quyết định riêng của W88VNN. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không cấm đặt cược cho cược “trong trận” hoặc “một nửa thời gian”.

Thời gian bắt đầu được thể hiện của các sự kiện được hiển thị trên (các) Trang web chỉ nhằm mục đích thông tin. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc đặt cược vô tình được chấp nhận bởi W88VNN sau khi một sự kiện hoặc trận đấu đã bắt đầu, thì W88VNN có quyền hủy bỏ và vô hiệu cược đặt đó.

Trừ khi có quy định khác trong các quy tắc cho từng môn thể thao hoặc sự kiện, kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày kết thúc cho mục đích cá cược. Bất kỳ cuộc điều tra nào sau đó có thể dẫn đến quyết định đảo ngược sẽ không được W88VNN công nhận và việc giải quyết đặt cược ban đầu sẽ có hiệu lực.

Nếu địa điểm cho một sự kiện thể thao bị thay đổi, tất cả các cược được đặt dựa trên địa điểm ban đầu sẽ bị hủy.

Người chiến thắng trong một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo Quy tắc cá cược nhà cái.

W88VNN không công nhận các trò chơi bị đình chỉ, các cuộc biểu tình hoặc quyết định đảo ngược cho các mục đích cá cược.

Nếu cược có bao gồm lựa chọn có người bỏ cuộc hoặc trận đấu hoãn hay hủy trong cược xâu, việc thanh toán cược sẽ chỉ được giải quyết trên các cược hợp lệ còn lại.

Thành viên thừa nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, dòng và tỷ lệ cược chấp có thể bị dao động mà không cần thông báo trước và những dao động trên sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận đặt cược. Ngoài ra, W88VNN có quyền từ chối hoặc vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược nào được đặt trong các tình huống nguy hiểm trong cá cược thể thao.

Trong trường hợp có lỗi rõ ràng, lỗi hoặc sai sót của hệ thống cho ra một tỷ lệ cược không chính xác, dòng hoặc tỷ lệ cược chấp không chính xác, cược hoặc một phần của cược nếu đó là cược xâu/ xiên sẽ bị hủy. Đối với lỗi, sai sót hoặc thiếu sót được khắc phục kịp thời, W88VNN có thể theo quyết định tuyệt đối (nhưng không bắt buộc), tạo những nỗ lực hợp lý để liên hệ với Thành viên để cho phép lựa chọn đặt cược khác theo tỷ lệ cược, dòng và cược chấp chính xác.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cược nào được đặt đồng thời vào một sự kiện từ Thành viên.

Đối với bất kỳ cược đặt nào và các giao dịch liên quan theo đó, quyết định của W88VNN là quyết định cuối cùng và có tính kết luận.