Điều Kiện Sử Dụng

Với điều kiện sử dụng Dịch vụ, Thành viên đảm bảo và cam kết rằng Thành viên sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và/ hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho Thành viên hoặc bị cấm bởi và/ hoặc vi phạm các Điều khoản và điều kiện này. Đặc biệt (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được quy định trong các Điều khoản và điều kiện này), Thành viên bảo đảm và thực hiện như một điều kiện sử dụng Dịch vụ của Thành viên:

 1. Rằng Thành viên không phải là cư dân của Philippines, Đài Loan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông;
 2. Rằng Thành viên đang hành động thay mặt Thành viên và trong khả năng cá nhân của Thành viên chứ không phải nhân danh người khác;
 3. Thành viên ở độ tuổi từ 18 tuổi trở lên hoặc bất kỳ độ tuổi hợp pháp nào khác được xác định bởi bất kỳ luật nào áp dụng cho Thành viên, bất kỳ độ tuổi nào lớn hơn (“Tuổi hợp pháp”);
 4. Rằng Thành viên hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng Dịch vụ;
 5. Rằng Thành viên không gửi tiền có nguồn gốc từ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép khác;
 6. Rằng Thành viên không tiến hành liên quan đến tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và/ hoặc có ý định sử dụng tài khoản của Thành viên được mở với chúng tôi liên quan đến các hoạt động đó và Thành viên sẽ không sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng Dịch vụ và tài khoản cá cược của Thành viên cho bất kỳ các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho Thành viên hoặc chúng tôi;
 7. Để bảo mật tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của Thành viên, được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và để chắc chắn rằng Thành viên thay đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu hoặc số tài khoản của Thành viên bị xâm phạm;
 8. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và/ hoặc Thiết bị dưới tên đăng nhập của Thành viên, số tài khoản và mật khẩu của Thành viên cho dù việc truy cập và/ hoặc sử dụng đó có được Thành viên cho phép hay không;
 9. Không sử dụng Dịch vụ, Trang web, Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào để can thiệp hoặc có thể can thiệp vào tính khả dụng của Dịch vụ và (các) Trang web cho người dùng khác cũng như không làm bất cứ điều gì làm suy giảm hoặc có thể làm giảm hiệu suất hoạt động của (các) Dịch vụ và Trang web;
 10. Không được mời hoặc bằng mọi cách tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác;
 11. Không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào chứa vi-rút, bị hỏng hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và/ hoặc Trang web;
 12. Rằng Thành viên truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Thông tin thông qua (các) Trang web và/ hoặc Thiết bị không phải là bất hợp pháp hoặc bị cấm theo luật áp dụng cho Thành viên hoặc nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho cá nhân Thành viên hoặc cho những người ở quốc gia mà Thành viên hiện đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng (các) Thiết bị;
 13. Không sử dụng bất kỳ thiết bị, robot, nhện, phần mềm, thói quen hoặc phương pháp nào khác (hoặc bất cứ điều gì có tính chất đã nêu ở trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ, Thiết bị, Phần mềm, (Các) Trang web, Thông tin hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp tại (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị;
 14. Không đăng hoặc truyền tới (các) Trang web và/ hoặc cho Thiết bị hoặc bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, viêm nhiễm, phân biệt chủng tộc hoặc phản đối dân tộc, hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi trên sẽ bị coi là phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào;
 15. Rằng Thành viên không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, chi nhánh hoặc đại lý của W88VNN hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến W88VNN, hoặc là người thân hoặc Thành viên cùng nhà của bất kỳ ai đã nói ở trên;
 16. Không can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ, Trang web, Phần mềm, Thiết bị và/ hoặc Thông tin của người dùng khác hoặc khởi đầu và/ hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, gửi thư dây chuyền hay đăng/ truyền “thư rác” hoặc bất kỳ sự phổ biến rộng rãi nào của email.

Đăng ký và mở tài khoản cá cược và tư cách thành viên của Thành viên

Để chơi và đặt cược với W88VNN và để sử dụng Dịch vụ, Thành viên phải hoàn thành đơn đăng ký mở tài khoản và tư cách thành viên theo cách được nêu trên (các) Trang web (“Ứng dụng thành viên”).

Thành viên đại diện và cam kết rằng tất cả thông tin do Thành viên cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng và đầy đủ về mọi mặt bao gồm, họ và tên của Thành viên trên Đơn đăng ký thành viên (“Tên”), các nguồn tiền (bao gồm cả ngân hàng có liên quan tài khoản và số thẻ) và địa chỉ cư trú.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Thành viên cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của Thành viên trừ khi bị buộc phải làm như vậy bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào, lệnh của Tòa án, hoặc bởi các cơ quan thực thi pháp luật hoặc trò chơi có liên quan hoặc theo quy định khác trong Điều khoản và điều kiện này. Thành viên có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của mình, không chia sẻ thông tin tài khoản của Thành viên cho bất kỳ người nào hoặc nhiều người sử dụng 1 tài khoản để đặt cược. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của Thành viên cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành thanh toán cho Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web hoặc nếu buộc phải tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành trò chơi có liên quan hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

Trách nhiệm của Thành viên là đảm bảo rằng các luật áp dụng cho Thành viên không cấm Thành viên sử dụng và truy cập (các) Trang web và Thông tin có trong đó, tải xuống và cài đặt Phần mềm và/ hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ.

Chúng tôi có quyền yêu cầu thêm bằng chứng về nhận dạng và tuổi từ Thành viên để xác minh Đơn đăng ký thành viên của Thành viên (ví dụ: nhận dạng thông tin và hình ảnh hợp lệ và thẻ ngân hàng/ thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết thông tin của Thành viên như ban đầu do Thành viên cung cấp, Thành viên sẽ thông báo cho chúng tôi về thay đổi có liên quan mà không chậm trễ. Để xác nhận Tên và địa chỉ của Thành viên, W88VNN có quyền xác nhận Tên và địa chỉ của Thành viên qua đường bưu điện. Theo quyết định của chúng tôi, W88VNN có thể tiến hành kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào Thành viên cung cấp. Khi đồng ý với các Điều khoản và điều kiện này, Thành viên đồng ý cho W88VNN truy cập, sử dụng, tiến hành và lưu trữ kết quả của bất kỳ xác minh hoặc kiểm tra nhận dạng nào có thể được thực hiện đối với Thành viên.

Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của Thành viên mà không cần tham khảo với Thành viên hoặc chỉ định bất kỳ lý do nào.

Chỉ các trang web được hiển thị trên các trang thông báo hoặc trò chuyện trực tiếp của chúng tôi, được coi là thuộc về W88VNN. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các thành viên của chúng tôi truy cập vào bất kỳ trang web lừa đảo nào tương tự hoặc giống như W88VNN.com của chúng tôi. Hãy tham khảo dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ nghi ngờ nào.

Không có email từ W88VNN sẽ chứa một siêu liên kết đến trang đăng nhập của chúng tôi hoặc đến một trang web trực tiếp lấy thông tin cá nhân của Thành viên bao gồm cả Mật khẩu.

W88VN sẽ không bao giờ yêu cầu Thành viên tiết lộ Mật khẩu, mã PIN hoặc Mã bảo mật của Thành viên qua điện thoại hoặc qua email.

Thành viên chỉ được phép mở một tài khoản cá cược với W88VNN. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng Thành viên có nhiều tài khoản với W88VNN, chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, coi tất cả các tài khoản mà Thành viên có với W88VNN là một tài khoản chung, chấm dứt (các) tài khoản bổ sung và/ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này với Thành viên.