Chính Sách Bảo Mật

W88 VNN

Địa chỉ website: https://w88vnn.com.

Giấy phép hoạt động

W88 VNN ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẦY ĐỦ VÀ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI PAGCOR HỢP PHÁP TẠI PHILIPPINES ĐỂ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ THỂ THAO VÀ TRÒ CHƠI CASINO TRỰC TUYẾN.

Những định nghĩa

1. Các quy định sau đây xác định các Điều khoản và điều kiện chi phối việc Thành viên sử dụng, truy cập và tham gia vào bất kỳ dịch vụ “chơi thực sự” nào được cung cấp bởi, (bao gồm cả tên miền phụ) W88VNN.COM (gọi chung là “W88”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng ta” theo ngữ cảnh yêu cầu) theo thời gian ((các) “Dịch vụ” và/ hoặc thông qua trang web tại www.w88vnn.com và bất kỳ trang web nào khác được vận hành bởi W88VNN.COM). Các quy định này được dự định đọc cùng với các quy tắc chơi trò chơi cụ thể (gọi chung là “Quy tắc đặt cược của nhà cái”) khi áp dụng và mọi Điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và truy cập vào (các) Trang web và Thông tin bao gồm trong đó (gọi chung là “Điều khoản và điều kiện”).

2. “Đặt cược” cho mục đích trong Điều khoản và điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, vé cược, chơi trò chơi và đánh bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và/ hoặc tất cả (các) Dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

3. “Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để truy cập vào Trang web và tham gia vào Dịch vụ.

4. “Phần mềm” nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến phần trên) được yêu cầu cài đặt trên Thiết bị của Thành viên để cho phép Thành viên sử dụng, truy cập và tham gia Dịch vụ cho mục đích sử dụng, truy cập và tham gia đã nói ở trên trên Trang web thông qua Thiết bị của Thành viên.

5. “Trang thể thao” có nghĩa là hệ thống trò chơi trên internet có thể được truy cập và/ hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web có tên “Sportsbook” và tất cả các dịch vụ liên quan và những hoạt động cá cược trực tuyến trong đó.

6. “Tài khoản người chơi” nghĩa là một tài khoản cá nhân thuộc về một địa chỉ hộ gia đình, được mở bởi một cá nhân và được duy trì với chúng tôi để cho phép người đó tham gia cá cược.

Sự Chấp Thuận

1. Bằng việc nhấp vào nút “ĐĂNG KÝ!” VÀ nhấp vào hộp xác minh bên cạnh dòng chữ “Bằng cách gửi đơn đăng ký này, tôi xác minh rằng tôi đủ tuổi hợp pháp và những hoạt động của tôi trên trang web này không trái với luật pháp của chính quyền của tôi. Tôi cũng chấp nhận tất cả các Điều khoản và điều kiện và Chính sách bảo mật bằng cách nộp đơn này”. Thành viên cũng thừa nhận và chấp nhận rằng: Thành viên đã đọc, hiểu hoàn toàn và chấp nhận các Điều khoản và điều kiện này; chấp nhận các chính sách và thông lệ được nêu trong Chính sách được đề cập ở đây; và những Điều khoản và điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa Thành viên và Nhà cung cấp về việc sử dụng Dịch vụ.

2. Nếu Thành viên không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này, vui lòng KHÔNG nhấp vào nút “ĐĂNG KÝ!” hoặc hộp xác minh đã nói và không cố gắng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc tải xuống và/ hoặc cài đặt Phần mềm.

Sự sửa đổi

1. Chúng tôi là đơn vị có quyền duy nhất để điều chỉnh, cập nhật và sửa đổi các Điều khoản và điều kiện này và các Quy tắc cá cược nhà cái (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) theo thời gian và bất kỳ điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ được công bố trên (các) Trang web. Các Điều khoản và điều kiện và Quy tắc cá cược nhà cái được điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực từ khi được công bố trên (các) Trang web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và Thiết bị của chúng tôi sau công bố đồng nghĩa với việc Thành viên chấp nhận Điều khoản và điều kiện và Quy tắc cá cược nhà cái đã được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian.

2. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Thành viên có trách nhiệm kiểm tra mọi điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi đó. W88 VNN có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, thông báo cho Thành viên về các cập nhật và sửa đổi đó. Những thông báo như vậy, có thể được cung cấp bởi W88VNN theo quyết định riêng của chúng tôi, tuy nhiên sẽ không bị ràng buộc là nghĩa vụ đối với W88VNN để thông báo cho Thành viên về những điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

Thông tin và Sở hữu trí tuệ

Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc có sẵn cho Thành viên hoặc được tạo và/ hoặc được thu thập bởi (các) Trang web, Dịch vụ và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị và/ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, chương trình tiếp thị và tài liệu tiếp thị, kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc về W88VNN và/ hoặc người cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng của cá nhân Thành viên và không sử dụng cho mục đích thương mại.

Theo các Điều khoản và điều kiện được cung cấp, Thành viên không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, trưng bày, trình bày công khai, bao gồm trong chương trình cáp, xuất bản, chuyển giao, bán , thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ người nào khác, hoặc trên một trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo hoặc trên bất kỳ phương tiện và/ hoặc Thiết bị nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, hoặc trong trường hợp tài liệu của bên thứ ba, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền sở hữu trong tài liệu đó.

Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu. Tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên (các) Trang web đều thuộc sở hữu, được cấp phép và/ hoặc kiểm soát bởi W88 VNN và/ hoặc người cấp phép của chúng tôi. Thành viên thừa nhận rằng Thành viên không có bất kỳ quyền hoặc lợi ích hoặc bất kỳ giấy phép cho các Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc Thành viên sử dụng và truy cập vào các điều đã được cung cấp trên (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị.

Thành viên, hoặc nhóm/ tổ chức hoặc cá nhân không được phép lạm dụng Trang web bằng cách giới thiệu vi-rút, Trojan, sâu hoặc bất kỳ công nghệ phần cứng/ phần mềm có hại nào. Thành viên không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS), vi-rút hoặc bất kỳ công nghệ phần cứng/ phần mềm có hại nào.